Trang chủ / thành phố toàn cầu
thành phố toàn cầu

thành phố toàn cầu

thanh pho toan cau the global city
23.01.2022

Khái niệm Thành phố toàn cầu “The Global City” là gì?

Định nghĩa Global City của Wikipedia: [English] A global city, also called a power city, world city, alpha city or world center, is...

Xem thêm