Trang chủ / Chính sách thanh toán và vay ngân hàng The Global City
Chính sách thanh toán và vay ngân hàng The Global City

Chính sách Bán hàng – Thanh toán – Ngân hàng dự án The Global City

Chính sách bán hàng thứ cấp áp dụng đối với nhà liên kế sân vườn/nhà liên kế vườn (“Sản Phẩm”) thuộc Dự án Khu Đô Thị Sài Gòn Bình An (Điều Chỉnh Từ Khu Liên Hợp Sân Golf – Thể Dục Thể Thao – Vui Chơi Giải Trí Và Biệt Thự Rạch Chiếc) (Hoặc Tên Gọi Khác Theo Quyết Định Của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền Hoặc Chủ Đầu Tư Tại Từng Thời Điểm) tọa lạc tại Phường An Phú, Quận 2 (Nay Là Thành Phố Thủ Đức), Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam có tên thương mại là The Global City – sau đây gọi là “Dự Án” hoặc “Dự án The Global City”.

The Secondary sales policy applied for the townhouses/townhouses with garden (the “Product”) at the The Project of Saigon Binh An Urban Area (Adjusted From Rach Chiec Goft – Sports – Entertainment And Villas Complex) (Or Any Other Names As Approved By Competent Government Agencies Or The Investor From Time To Time) in An Phu Ward, District 2 (Currently Known As Thu Duc City), Ho Chi Minh City, Vietnam with commercial name as The Global City – hereinafter refered to as “Project” or “The Global City Project”.

Tin tức khác